Taraklı Undan, yurtiçi ve yurtdışından alınan buğdaylar laboratuar kısmında analizleri yapılarak ön temizlemeden ve iç temizlemeden geçirilerek depolara alınır.
İşletmeye kabulü yapılan buğdaylar Depolara alınmadan önce çöp sasörü, tarar, triyör, kabuk soyucu, taş ayırıcı, mıknatıs gibi makinalardan geçirilir.
işlenecek temiz buğdaylar ürün çeşidine göre paçallanarak karıştırılırlar. Karışım yapılan buğdaylar yıkama makinasından geçirilerek dinlendirilir. Ardından Cebri tavlama makinasından geçirilerek tavlanması sağlanır ve tekrar dinlendirilir. Buğday öğütülmeden önce tekrar terar, kabuk soyucu gibi makinalardan geçirilerek kırık buğdaylar ayrılır.
Tavlanan temizlenen buğdaylar B1 valsine alınarak öğütülemeye başlanır. Buradan un akış diyagramına göre çeşitli vaslerden, irmik sasörlerinden, kare eleklerden, fırçalardan geçirilerek standart un elde edilir.
Arsından; larva kırıcı ve kontrol eleklerinden geçirilerek son kontrolleri yapılır. Elde edilen unlar istenilen depolara aktarılarak paketleme için bekletilirler.
Siparişe ve üretim emrine göre elde edilen ürünler paketlenerek streçlenir ve sevkiyat alanına alınır. Paketlenen ürünler titizlikle sevkiyat araçlarına yüklenerek müşterilere ulaştırılır.