İşlemler

Fabrikaya gelen buğday öncelikle sonda yardımı ile numune alınarak laboratuara gönderilir. Yabancı madde, Rutubet, Hektolitre, Gluten, Sedimantasyon, Düşme Sayısı gibi fiziksel ve kimyasal analizler yapılarak kalite standartlarına uygunluğu test edilir.

Çeşitli işlemlerden geçirilerek nihai ürün elde edildikten sonra, bu ürün kontrol için laboratuara tekrar alınır. Rutubet, Gluten, Sedimantasyon, Düşme Sayısı, Renk analizleri yapılarak nihai ürün kalitesi bulunur.